Vizualizácie

3D vizualizácia ponúka neobmedzené a pútavé možnosti zobrazenia Vašich projektov, pričom svoje využitie nachádza hlavne pri propagácií a prezentácií architektonických, produktových a iných dizajnových produktov

Ponuka našich služieb:

viz_1a

Interiérové
vizualizácie

viz_1b

Exteriérové
vizualizácie

viz_1c

Produktové
vizualizácie

viz_1d

Technické
vizualizácie

viz_1e

Animované
vizualizácie

viz_1f

3D/Foto/Video
montáže

3D interiérové vizualizácie  umožňujú predstaviť finálnu podobu priestorov podľa Vašich predstáv alebo konkrétnych návrhov

3D exteriérové vizualizácie ponúkajú efektívnu prezentáciu a propagáciu zatiaľ nezrealizovaných projektov v ich finálnej podobe

3D/foto/video montáže dokážu umiestniť 3D model do reálnej scény, alebo naopak, dosadia existujúci objekt do 3D scenérie

3D pôdorysové interiérové vizualizácie  sú schopné navrhnúť a prezentovať dispozičné riešenia vnútorných priestorov

3D pôdorysové exteriérové vizualizácie vedia vhodne rozvrhnúť a prezentovať komplexné riešenia projektu na danom území

3D technické vizualizácie prehľadne, obrazne a efektívne vysvetlia jednotlivé procesy, systémy, javy alebo funkcie

3D produktové vizualizácie poskytujú neobmedzené možnosti vyobrazenia Vašich výrobkov podľa návrhov alebo reálnej predlohy

3D produktové vizualizácie je možné úpravovať tak, aby bol výsledný vzhľad produktu podľa Vašich predstáv ešte pred zahájením výroby