Tvorba postáv

Tvorba a animácia postáv má v zábavnej, reklamnej a propagačnej oblasti dlhú tradíciu, kedže si dokážu ľahko získať
pozornosť a náklonnosť diváka každej vekovej kategórie

Ponuka naších služieb:

char_1a

Návrh a tvorba
postavy/maskota

char_1b

Čiastočná animácia
pohybu 3D postáv

char_1c

Plná animácia
pohybu 3D postáv

char_1d

Mimika a hlasová
synchronizácia

char_1e

Pohybové slučky
3D postáv

char_1f

Fyzikálne simulácie
vlasov, svalov a odevu

Návrh a tvorba 3D maskota ponúka možnosť vytvoriť nevšednú firemnú identitu, ktorá je ľahko zapamätateľná a získa si pozornosť diváka

Vytvoriť 3D postavu sme schopní aj podľa existujúcej predlohy alebo konceptuálneho návrhu

Fyzikálne simulácie umožňujú animovať nie len reálny pohyb vlasov, svalov, ale jasne je viditeľná aj zmena odevu spôsobená pohybom postavy

Animácia a tvorba 3D postáv má neobmedzené možnosti využitia v marketingovej, zábavnej alebo multimediálnej oblasti

Tvorba pohybových slučiek umožňuje využiť animácie postáv pre účely interaktívnych hier alebo multimediálnych aplikácií

Animácia mimiky a hlasová synchronizácia sa na postavách prejaví výrazovými prvkami tváre a hlasovým prejavom

Čiastočná animácia postavy znamená efektívnu animáciu hornej polovice tela bez animácie dolných končatín

Plná animácia postavy umožňuje postavám voľne sa pohybovať v priestore s absolútnou voľnosťou pohybu všetkých končatín a častí tela